หน้าหลัก        ประวัติ สฝจ.สพฐ.ตร.        ผู้บังคับบัญชา        อัตลักษณ์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ         อำนาจหน้าที่          หน่วยงานในสังกัด          webboard         คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เมนูหลัก

 การประกันคุณภาพการศึกษา

ผลสลากกินแบ่ง

พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวหุ้น Money Channel

ดัชนีหุ้น


ราคาน้ำมัน


ราคาทองคำ


แผนที่ประเทศไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  แผนที่ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (ปึกเตียน)
  บัญชีรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน(ตวท.) ด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559  (27/9/59)
  บัญชีรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน(ตวท.) ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับชั้นประทวน รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2559  (27/9/59)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน(ตวท.) ด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากร รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559  (22/7/59)
  ของให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน(ตวท.) ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับชั้นประทวน รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2559  (2/6/59)
  บัญชีรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร นวท.(สบ 4) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2559  (30/5/59)
  บัญชีรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร นวท.(สบ 2) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2559  (30/5/59)
  ให้สำรวจรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559  (24/5/59)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจเก็บวัตถุพยาน ตามมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2559  (8/4/59)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2559  (17/3/59)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมทักษะความรู้ด้านระเบิดและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ คดีระเบิดตามระบบมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559  (17/3/59)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมทักษะความรู้ด้านระเบิดและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ คดีระเบิดตามระบบมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559  (15/3/59)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมทักษะความรู้ด้านระเบิดและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ คดีระเบิดตามระบบมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2559  (11/3/59)
  บัญชีรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร นักิวิทยาศาสตร (สบ 1) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณปี 2559 ( แก้ไขปรับปรุงใหม่ )   (11/2/59)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2559  (10/2/59)
  บัญชีรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร นักิวิทยาศาสตร (สบ 1) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณปี 2559 ( ยกเลิก )   (10/2/59)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บวัตถุพยานลายนิ้วมือแฝงและสารพันธุกรรม(DNA) สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ของ สพฐ.ตร.  (17/12/58)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559  (11/12/58)
  ให้ข้าราชการตำรวจเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษของ สพฐ.ตร.  (27/11/58)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ตวท.) รุ่นที่ 12 งบประมาณปี 2559  (26/10/58)
  ขอให้ตรวจสอบยืนยันรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้าอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ งบประมาณปี 2559  (2/10/58)
  ขอให้สำรวจและส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้าอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ งบประมาณปี 2559   (21/9/58)
  บัญชีรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ตวท.) รุ่นที่ 11 งบประมาณปี 2558   (14/9/58)
  บัญชีรับรองผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นวท.(สบ 4) รุ่นที่ 9 งบประมาณปี 2558   (31/8/58)
  บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา รวม 8 โครงการ (แก้ไขปรับปรุงใหม่)   (21/8/58)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา รวม 8 โครงการ งบประมาณปี 2558   (21/8/58)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานฯ (ต.ว.ท.) รุ่นที่ 11 งบประมาณปี 2558   (3/7/58)
  บัญชีรับรองผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ต.ว.ท.) รุ่นที่ 10 'งบประมาณปี 2558   (18/6/58)
  ขอให้ตรวจสอบยืนยันรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานฯ รุ่นที่ 11 งบประมาณประจำปี 2558   (15/6/58)
  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร นวท.(สบ 1) งบประมาณประจำปี 2558   (9/6/58)
  ขอให้ส่งตัวข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นวท.(สบ 4) รุ่นที่ 9   (16/4/58)
  รายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ต.ว.ท.) รุ่นที่10   (16/3/58)
  คำสั่ง ตร.ที่ 389/2554 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ4) ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ.
  คำสั่ง ตร.ที่ 303/2554 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ2) ของของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
  แบบฟอร์มการจัดทำคุณลักษณะ และตัวอย่าง
   

ข่าวเด่นประจำวันนี้

เอกสาร/หนังสือราชการ

คำสั่ง สพฐ.ที่ 495/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียด
ของงานเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการพิสูจน์...

หนังสือ สฝจ.สพฐ.ตร. ที่ 144/207 เรื่องแจ้งผู้ช่วยผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานยื่นคำร้องขอ

หนังสือ ตร.ที่ 6357 เรื่องการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (แบบฟอร์มการจัดทำคุณลักษณะ และตัวอย่าง)


กิจกรรม/ผลงาน

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการทำบุญ

สาระน่ารู้
เกร็ดความรู้อาเซียน
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
จรรยาบรรณผู้ชำนาญการของสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ พ.ศ.2550
 
 

กระดานถาม/ตอบ
10 อันดับกระทู้ล่าสุด
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
<script>alert(0);</script> <script>alert(0);</script> [21-07-2015 21:28] (1/314)
online pharmacy sale viagra online pharmacy sale viagra [22-01-2015 22:04] (0/877)
cialis online canada cialis online canada [19-01-2015 20:32] (0/486)
purchase viagra online purchase viagra online [18-01-2015 09:41] (0/388)
Viagra Viagra [08-01-2015 22:34] (5/528)
where to buy cheap viagra online where to buy cheap viagra online [04-01-2015 12:31] (0/453)
viagra cialis levitra viagra cialis levitra [25-12-2014 14:45] (0/485)
Generic cialis Generic cialis [24-09-2014 20:24] (0/113)
Viagra Viagra [21-07-2014 05:32] (0/196)
Viagra online Viagra online [18-07-2014 19:38] (57/196)


พลตำรวจตรี เสถียร   คูวิบูลย์ศิลป์
ผู้บังคับการ
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน

บริการ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจรางวัลสลากออมสิน
ตารางการบินไทย
ตารางเดินรถไฟ

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายงานสภาพจราจร

 

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ Institute of Training and Reserch of Scientific Crime Detectic (สฝจ.สพฐ.ตร.)
อาคาร 10 ชั้น 3 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-1039, 0-2205-1586 โทรสาร 0-2252-0330
Email: forensic_training@hotmail.co.th